سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

پرده اوج در ترتیل

پرده اوج در ترتیل، دانگ ۴ صدای قاری می باشد. دانگ ۵ و ۶ نیز مخصوص تحقیق می باشد.