سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

چند نکته لحنی در تلاوت های جواب محور

در قرائت هایی که در قالب و مدل جواب صدا خوانده می شود باید چند مسئله رعایت شود:

الف): رعایت اصل تنوع با استفاده از مقامات مرکب و اتصال اجناس مختلف

ب): استفاده بیشتر از حضیض یا قرار صدا

ج): قرار گرفتن قسمت جواب صدا در جای جواب الجواب اصطلاحی به طوری که قاری بالاتر از آن را نتواند اجرا کند.

د): استفاده از روش تعددیه المقامات