یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

چهار آیتم مهم کیفی در لحن

چهار آیتم در لحن موجب ارتقاء و رشد می شود و در صورت عدم وجود نیز موجب ضعف یا عدم کسب مهارت می شود:

الف): ارتفاع                 ب): نفس                        ج): تحرک                       د): تحریر