هدر سایت
- -

چهار عامل برای دستیابی به ملودی قوی

برای دستیابی به ملودی قوی باید به چهار  عامل مهم توجه نمود:

الف): گوش دادن قدرتمند، دقیق و هوشمندانه با یادگیری موضوع خاص و کسب دانش مربوطه

ب): فراگیری نکات، اندیشه ها و دانش های تخصصی به جهت تغییر در دیدگاه و نگرش فنی

ج): کسب تجربه هنری با تمرین آگاهانه

د): ارتقاء و رشد بهداشت روانی و جنبه های شخصیت هنری


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید