چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ - الأربعاء 7 ذو القعدة 1442 - Wednesday, 16 June , 2021

چهار عامل مهم در تحریرها

چهار عامل مهم در تحریرها همواره باید مورد دقت قرار گیرد:

الف): شناخت موضع و جایی که تحریر اجرا می شود

ب): شناخت زمان اجرای تحریر. بدین معنی که قاری باید بداند چه زمانی بهترین زمان اجرای تحریرها می باشد. دارا بودن جذابیت، لطافت و ظرافت و کیفیت از مواردی است که در زمان اجرای تحریرها باید بدان توجه نمود.

ج): شناخت جنس تحریر مطابق توانایی صوتی. بدین معنی که اجرا کننده باید صوت مناسب و باکیفیت برای اجرای هر فرم تحریر و سرعت تحریر را بشناسد و در صدای خود کشف کند.

د): شناخت پرده صوتی تحریر. بدین معنی که اجرا کننده، پرده صوتی تحریرها را با توجه به کیفیت صوت (سونوریته) و فرم و سرعت تحریرها مورد توجه قرار دهد.


Scroll Up