جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ - الجمعة 16 ذو القعدة 1442 - Friday, 25 June , 2021

چهار پارامتر لحن بیانی

در لحن بیانی، پارامترهای بسیاری زیادی وجود دارد که به چهار مورد اشاره می شود:

الف): تکرار آیات و درشت نمایی بعضی از مفاهیم

ب): فن نکوص

ج): قفلات مستقیم و مزخرف

د): فراز و حضیض صدا برای نشان دادن مسائل مفهومی


Scroll Up