کتاب آمد کتابی در راه است … چاپ دوم کتاب تقلید در هنر تلاوت قرآن کریم

چاپ دوم کتاب بازشناخت در روش ها، معیارها و ضوابط آموزشی و فنی تقلید در هنر تلاوت قرآن کریم در راه است. نحوه انتشار و فروش کتاب به زودی اطلاع رسانی می گردد ….

 

نظرات بسته شده است.