جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

گفتگوی ملودیک یا گفتگوی موسیقایی

گفتگوی ملودیک یا گفتگوی موسیقایی دارای دو بخش سؤال و جواب بوده و جزو مهارتهای تحرک تنغیمی محسوب می شود.