هدر سایت
- -

گوش دادن هدفمند

شناخت پیدا کردن در خصوص کیفیت و کمیت مدولاسیون، فرم تحریرها، کیفیت قفله پردازی، کمیت و کیفیت فراز و حضیض در اجرا، کیفیت بافت موسیقایی و … همگی از مواردی است با گوش دادن هدفمند حاصل می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید