یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

گوش ندادن به تلاوت های غیرمعیار

گوش دادن به تلاوتهایی که معیار برای آواهای عربی نیستند باعث ایجاد ذهنیت ناصحیح از آواها می گردد.