هدر سایت
- -

یکی از راه های ارتقاء تنغیم

یکی از راه های ارتقاء تنغیم، تغییر روش در اجرای تلاوت می باشد. مثلاً انتخاب روش ترکیزی در تلاوت.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید