جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

یکی از مسائل مهم دوره تقلید

شباهت اجرا از اصول بسیار مهم دوره تقلید است. شباهت در ردیف نه شباهت در صدا.