سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

یکی از مصادیق تحرک در لحن

انتقال از درجه صوتی اجرای نغمه به درجه غماز و برگشت به درجه قبل در ترتیل بسیار حائز اهمیت است چون موجب ایجاد تحرک لحنی آن خواهد شد.