یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

یکی از مصادیق خارج لحنی

لرزش هایی که تحت اختیار قاری مورد استفاده قرار نمی گیرد خارج محسوب می شود.