هدر سایت
- -

یکی از معیارهای کشف کوک مطلوب تلاوت

یکی از معیارهای کشف کوک مطلوب تلاوت، شناخت جنس صدا و درجات صوتی مربوط به همان جنس صوتی است.

 


برچسب‌ها:,