جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

یکی از مهمترین مسائل پایه ای اجرای الحان

از مهمترین مسئله پایه ای اجرای الحان، در ابتدا تبعیت از یک ردیف لحنی می باشد. عدم تبعیت از ردیف لحنی مناسب باعث برهم ریختگی تلاوت و عدم اجرای یک تلاوت مطلوب خواهد شد.