سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - الثلاثاء 21 صفر 1443 - Tuesday, 28 September , 2021

یک تفاوت مقام های راست و بیات با دیگر مقامات

همه مقامات به جز بیات و راست، دو قسمت شروع و متن را دارند ولی قسمت ختم (ختم تلاوت) را ندارند. لذا استفاده از مقام بیات و راست در ابتدا و انتهای تلاوت ارجحیت دارد.