یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

یک دلیل برای رعایت حروف مستفله و مستعلیه

عدم توجه به رعایت حروف استفال و استعلاء باعث ایجاد اصوات غیر موسیقایی و عیر لحنی می شود.