هدر سایت
- -

۱۰ سرفصل اساسی و محوری در موضوع فرم

در موضوع فرم، ۱۰ سرفصل اساسی و محوری وجود دارد و بر این اساس، موضوع فرم بررسی می شود:

الف): الگوی تونالیته و تونیک – تونالیته به قسمتی از صدا گفته می شود که خواننده در اجرای قطعات هیچگونه تنشی ندارد. تونیک ارتباط مستقیم با تونالیته دارد و باید همواره مورد دقت قرار گیرد.

ب): الگوی سکانس و جملات بندی های موسیقایی

پ): الگوی طرح ملودی که مربوط به شیوه پردازش و ملودی سازی است

ت): الگوی حرکت نتی از نظر پیوستگی، پرشی و …

ث): الگوی ریتم و تنغیم

ج): الگوی سرعت یا تمپو

چ): الگوی داینامیک و کیفیت کنترل صدا

ح): الگوی کادانس یا قفلات یا پایانه های نغمی

خ): الگوی تحریر که شامل دو حالت تحریرهای ملودیک  و غیرملودیک است

د): الگوی مدولاسیون که در تلاوت به سه شکل همعرض، پرده و پرده – ملودی اجرا می شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید