یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

کمیت تحریرها

کمیت تحریرها در جذابیت تلحین نقش مهمی دارد. افزایش کمیت تحریرها به شرط جذاب شدن و کنترل آنها ارزش پیدا می کند نه صرف ازیاد تحریر.