هدر سایت
- -

اهمیت تغذیه شنیداری

یک خواننده مسلط و آگاه نیازمند تغذیه شنیداری و خواندن روزانه است و باید همواره به این دو مسئله توجه شود و این یک نگرش حرفه ای و فنی است. گوش دادن موضوع محور موجب آمادگی ذهنی قوی تر و تصمیم گیری سریعتر در اجرای مهارتهای مورد نظر می گردد.