هدر سایت
- -

نکات تلاوت

تجويد ويژه خواهران 25/7/89

موضوع درس: تلاوت سوره شوري، الزخرف

تلاوت اول آيات 49 تا 53
تمرين كنترل آهنگ در قرائت بايد به نحوي صورت بگيرد كه قاري با اشراف وارد مقام ديگر شود، نه به طور اتفاقي از مقام قبل خارج شود و ليز بخورد در مقام ديگر (در مورد تحرير زدن هم همينطور). تحرير زدن در ابتدا بايد با اراده زده شود، يعني از قبل تعيين شود و با تسلط و اراده زده شود. براي تمرين در منزل: در يك آيه بر حركات كشيده و غنه ها فقط دو تحرير بزنيم، با صداي رسا، واضح و قابل شمارش با انگشتان. وقتي با اين تمرين تحرير در مغز تثبيت شد، به فرمان مغز، حنجره كنترل شده تحرير مي زند و در نتيجه حنجره به اين شكل تربيت مي شود.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید