درسنامه های آموزشی

جدید

نبرشناسی سوره مبارکه نازعات

نبرشناسی سوره مبارکه نازعات 1 نبرشناسی سوره مبارکه نازعات 2 نبرشناسی سوره مبارکه نازعات 3 نبرشناسی سوره مبارکه نازعات 4 نبرشناسی سوره مبارکه نازعات 5 نبرشناسی سوره مبارکه نازعات 6...

نبرشناسی سوره مبارکه عبس

نبر شناسی سوره مبارکه عبس – آیه 1 نبر شناسی سوره مبارکه عبس – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه عبس – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه عبس –...

نبرشناسی سوره مبارکه تکویر

نبر شناسی سوره مبارکه تکویر – آیه 1 نبر شناسی سوره مبارکه تکویر – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه تکویر – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه تکویر –...

نبرشناسی سوره مبارکه انفطار

نبر شناسی سوره مبارکه انفطار – آیه 1 نبر شناسی سوره مبارکه انفطار – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه انفطار – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه انفطار –...

سبک شخصی (بخش دوم)

باید توجه کرد امروزه نيز سبك و روش هاي سنتي و ناکارامد جوابگو نبوده و بايد در اين زمينه مطالعات بيشتري صورت پذيرد. در پایان به عمده دلايلي كه براي...

سبک شخصی (بخش اول)

نکته بعدی که باید به آن اشاره کنیم این است که همه خوانندگان و از جمله قاریانی که غیرتقلیدی می خوانند، همه صاحب سبک هستند. بدین معنی که هر شخصی...

علل تفاوت و تمایز مکاتب و سبک ها

💠 در خصوص تفاوت سبک با مکتب مؤلفات مختلفی توسط صاحب نظران مطرح شده است که به چند مورد اشاره می گردد: حوزه نگرش ها، برنامه های نغمی و بیان...

نبر شناسی سوره مبارکه مطففین

نبر شناسی سوره مبارکه مطففین – آیه 1 نبر شناسی سوره مبارکه مطففین – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه مطففین – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه مطففین –...

علل تفاوت و تمایز مکاتب و سبک ها

در خصوص تفاوت سبک با مکتب مؤلفات مختلفی توسط صاحب نظران مطرح شده است که به چند مورد اشاره می گردد: 1): تدوین و شکل خاص ردیف ها 2): تکنیک...

سبک و طریق

2 – سبک سبک ها در تلاوت قرآن می توانند برخاسته از مکاتب یاد شده باشند. بنابراین سبک زیرشاخه مکتب است. سبک یا اسلوب در تلاوت، میزانی از نوآوری و...

سبک شناسی در هنر تلاوت قرآن کریم (بخش 5)

مكتب یا مدرسه، سبک یا شیوه، منهج یا طریق در میان قاریان مصری، اصطلاحات خاصی رایج است که حاوی معانی و محتویات فنی بخصوصی می باشد. از جمله اصطلاحاتی که...

سبک شناسی در هنر تلاوت قرآن کریم (بخش 3)

سبک ها در تلاوت قرآن و تقسیمات آن موضوع سبک در تلاوت قرآن کریم با چالش هایی پیش روست که لازم می دانیم برای برطرف کردن آنها مقدمتاً اشاره ای...

نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق

نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه انشقاق –...

نبر شناسی سوره مبارکه بروج

نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه ۱ نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه 2 نبر شناسی سوره مبارکه بروج – آیه 3 نبر شناسی سوره مبارکه بروج –...