درسنامه تاریخ تغنی و تلاوت

مکتبخانه ها یا کتّاب

در کنار آموزش های دینی و رسمی که به عنوان یک آموزش بین المللی صورت می گرفت و طلاب را از مکانهای مختلف می پذیرفت، مکان های دیگری نیز جهت...

تلاوت قرآن در دوره عثمانی

در این دوره تجوید و تغنی قرآن مورد توجه آن دسته از بیگانگانی که به مصر وارد شده اند قرار گرفت و مجالی را برای ادامه تحقیقات آنها در این...

تأثیر حکومت عثمانی

عثمانی ها در پی جهان گشایی های خود پس از توجه به شرق از جمله حکومت صفوی در ایران، متوجه مصر شدند. آنها در سال ۹۲۳ قمری توانستند بر این...

حکومت ایوبیان مصر

دولت ایوبی در سال ۵۷۰ قمری فاطمیان را از صحنه سیاسی مصر حذف کرد. به دنبال این حادثه حرکت علمی الازهر رو به ضعف نهاد چرا که صلاح الدین ایوبی...

سلسله فاطمیان و تأثیر آن در مصر

تأثیر سلسله فاطمیان در تحولات اجتماعی و ترویج علوم دینی در مصر را نمی توان انکار کرد. این امر با تأسیس الازهر توسط ایشان جلوه بیشتری پیدا کرد. به شهادت...

تحول در موسیقی عربی

ایجاد تحول اساسی در موسیقی عربی، همزمان با دوره حکوت بنی عباس صورت گرفت و همین تحولات که در حقیقت عامل تدوین علمی موسیقی عربی بود، زمینه های ابداع تلاوت...

تعدد مساجد

بنای مساجد در این شهر در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد و پس از بنای شهر عسکر در شما شرق فسطاط، کوچه ها و بازارهای زیادی در آن احداث...

ورود و استقرار اسلام در مصر

در سال ششم هجری قمری پس از صلح حدیبیه، سفیرانی از سوی پیامبر اسلام(ص) برای دعوت پادشاهان آن زمان به دین اسلام به آنان روانه شدند. در این میان هیأتی...

تلاوت قرآن پس از ورود به مصر

عوامل متعددی در زمینه پیدایش و ابداع حرفه تلاوت قرآن در کشور مصر دخیل بوده اند. هر چند برخی از این عوامل ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند لکن برایند تمامی...

پیشینه تغنی در تلاوت قرآن

امروزه مسلم است که لحن تلاوت یعنی همان آهنگ و سرایشی که در قرائت قرآن از آن استفاده شده است متأثر از موسیقی عربی است یعنی در حقیقت قالب و...

قاریان و معلمان قرآن در صدر اسلام

به راستی هجرت نبی اکرم(ص) و مسلمانان از مکه به مدینه، آغازگر تحولات عظیمی بود که موجب مجد، عظمت و پیشرفت اسلام و ایجاد پایگاهی مستحکم برای مسلمانان شد. تلاوت...

شیوه تلاوت نبی اکرم(ص)

با مطالعه و بررسی روایاتی که به نحوه قرآن خواندن پیامبر(ص) اشاره دارند می توان به تفسیری روشن و مصداقی کامل از چگونگی ترتیل آیات دست یافت. این روایات را...

تلاوت قرآن و رهنمودهای نبی اکرم(ص)

با نزول قرآن کریم و شروع تبلیغ دین اسلام توسط نبی اکرم(ص)، تمایل مردم قبایل و طوایف مختلف به دین اسلام با شتابی شگفت انگیز فزونی یافت و نومسلمانان پس...