سایر مقالات

گفتاری در باب ساخت شناخت – بخش ششم

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت ✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند 📚 بخش ششم _______________________ همانطور که يک نقاش مبتدي براي نقاشي کردن ابتدا کاغذ خود را روي عکس انداخته و آن...

گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش پنجم)

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت ✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند 📚 بخش پنجم _______________________ آيا مي توان روش خاصي را ابداع کرد يا بايد از روش هاي تجربي و سنتي مدرسين...

گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش چهارم)

[ Photo ] 🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت ✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند 📚 بخش چهارم _______________________ شکل گيري ساخت شناخت علاوه بر عوامل فوق الذکر به موارد ديگر بستگي دارد...

گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش سوم)

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت ✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند 📚 بخش سوم ___________________________ اما زمانيکه ساخت شناخت ايجاد نشده باشد، کليه افعالي که اتفاق مي افتد از روي ناآگاهي بوده...

گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش دوم)

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت ✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند 📚 بخش دوم ___________________________ همانطور که اشاره شد يکي از جاذبه ها و زيبايي هاي تلاوت قرآن، مبحث فراگيري مسائل آوايي...

گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش اول)

🔷️ گفتاری در باب ساخت شناخت ✍️🏻 نوشته: محمدکاکاوند 📚 بخش اول ___________________________ پرداختن به جذابيت هاي ظاهري تلاوت علي الخصوص مباحث آوايي و آهنگين همواره مورد توجه بوده و...

جوابیه به سخنان حجت الاسلام پناهیان

بسم الله الرحمن الرحیم و لا تقف ما لیس لک به علم برادر و خطیب ارجمند جناب آقای پناهیان سلام علیکم اخیراً فرمایشات حضرتعالی که در نشست اختتامیه جوامع فرهنگی...

استبداد دقت چیست؟

مدرس یک مطلب را به‌صورت بسیار علمی و دقیق توضیح می‌دهد. افراد کاملاً ساکت هستند. مدرس تصور می‌کند که این سکوت نشانه رضایت است و با شجاعت از مخاطبین می‌پرسد:...

شناخت و مقابله با استرس

بسمه تعالی استرس یکی از ویژگی های خاص انسان است که خداوند در وجود همه ما قرار داده است. اصولاً استرس زمانی پدید می آید که انسان وارد مرحله جدیدی...

علم تجوید

تـجـویـد در لغـت ، مـتـرادف بـا کلمه (تحسین ) به معناى (نیکو گردانیدن ) است و در اصطلاح ، عبارت است از قواعد و دستورهاى صحیح اداء کردن حروف از...

مقاله: نظریات هنری

🌀 مقاله … 💠 تحقیق و نگارش: محمدکاکاوند 💠 موضوع: نظریات هنری یکی از موضوعات مهمی که میان اهل فن همواره مورد تضارب آراء قرار گرفته و به همین منظور...

تقلید از منظر نظریات فلسفه هنر

✍ بر اساس دیدگاهها و ابواب مختلف هنری پیرامون موضوع تقلید، سخن ها گفته شده است. از حیث بهره گیری یا عدم بهره گیری از تقلید، افراد به دو دسته...