برشی از کتاب

برشی از کتاب

به فرموده امام باقر(ع) منظور از عبارت نورانی {وَأتُوا البُیُوتَ مِن اَبوَابِهَا – 189 بقره} آن است که باید هر کاری را از راه خودش انجام داد. یعنی برای کسب...