تقلید در تلاوت

کلیات روش تقلید

در روش تقلید موارد زیر باید به ترتیب لحاظ گردد: الف): ابتدا تلاوت با نظر استاد انتخاب شود ب): تلاوت باید حداکثر ۳۰ دقیقه باشد. تلاوتهایی که در ابتدای تقلید…

اهمیت میزان و نحوه استماع در تقلید

یکی از موضوعات بسیار مهم دوره تقلید، نحوه گوش دادن و میزان گوش دادن است که متاسفانه بسیاری از افراد به آن توجه نشان نمی دهند و همین امر موجب…