تعبیرات

وقف و ابتدای اِخباری

یکی از ابزارهای تعبیرات، وجود وقف و ابتدای اِخباری است. بهره گیری از وقف و ابتدای مرسوم و اتکاء بر علائم وقف، نقش چندانی در موضوع تعبیرات ندارد و قاری...

آیه آغازین تلاوت

در شروع تلاوت باید به آیه ای که تلاوت از آن آغاز می شود توجه کرد. توجه به انتخاب آیه برای شروع تلاوت از مسائل مهم تعبیرات در لحن می...

تعبیرات، اداء مطلوب و تلاوت شایسته

 محمدکاکاوند قاری و مدرس ممتاز کشورمان در جلسه جمعه‌شب ‌های موسسه قرآنی امام رضا(ع) اهواز که ۲۲ بهمن ماه از فضای مجازی پخش شد، به بررسی «تعبیرات، اداء مطلوب و...

تعبیرات و خوش سلیقگی قاری

بهتر است در انتقال به آیات جدید در موضعی دیگر از قرآن و یا انتقال به سوره ای جدید، ارتباط مفهومی و معنایی قبل و بعد در انتقال مورد توجه...