اثر تکرار در تمرین

برای اینکه موضوعی از تلاوت در صدای قاری به عنوان شخصیت تلاوت جایگاه خود را پیدا نماید لازم است در تمرینات، تعداد تکرارها زیاد بوده و در تلاوت هایی که در جلسات و مکانهای مختلف اجرا می شود، آن موضوعات به اجرا در آید.


تعداد بازدید: 352