ارتقاء کیفیت تحریرها با افزایش سرعت

از عوامل مهم در کیفیت تحریرها، سرعت آنها می باشد. به طور کلی ارزش فنی تحریرهای سریع الاداء از تحریرهای کند با ارزش ترند. البته به این نکته نیز باید توجه کرد سرعت تحریرها نباید باعث افت وضوح و شفافیت آنها شود.

 


تعداد بازدید: 442