ارکان نغم

مدت، تحرک و مایه از ارکان نغم محسوب می شوند.


تعداد بازدید: 88