از فواید شناخت اجناس بالا و پایین مقامات

از فواید شناخت اجناس بالا و پایین مقامات، انجام مدولاسیون مطابق توانمندی صوتی است.

 


تعداد بازدید: 52