از معیارهای خشوع در تلاوت

ریختن اشک به واسطه معرفت و شناخت معارف الهی در هنگام تلاوت قرآن مورد تایید و سفارش است. اشک و تباکی در تلاوت قرآن از معیارهای سنجش خشوع در تلاوت است. و یخزون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعاً


تعداد بازدید: 82