از موارد منفی فصاحت

اختلاس از موارد منفی فصاحت و نقص در اتمام الحرکات است.


تعداد بازدید: 52