استاد قرارات و جوابات

در میان قراء مصری مشهور است که استاد اجرای قرارات و جوابات، استاد محمود علی البنا و استاد کامل یوسف می باشند. در موسیقی مقامی عرب به طور کلی به اجرای قسمت های بم از عنوان قرار و از قسمت های اوج از عنوان جوابات استفاده می کنند.


تعداد بازدید: 638