اسراع و ابطاء

ایجاد اسراع و ابطاء در تلاوت، خلاف قاعده ترتیل می باشد.


تعداد بازدید: 92