اصطلاح حجم سرد

حجم سرد به صدایی گفته می شود در طبقات بالا قوی و زیباست ولی در طبقات بم غالباً اشکال داشته وقوی نیست و تناسب و زیبایی با طبقات بالا غالباً ندارد. مانند صدای استاد مصطفی اسماعیل.


تعداد بازدید: 412