اصطلاح حجم گرم

حجم گرم به صدایی گفته می شود که در طبقات پایین قوی و زیباست ولی در طبقات بالا اشکال داشته و قوی نیست و تناسب و زیبایی با طبقات پایین غالباً ندارد. مانند صدای استاد محمود علی البنا ، انور شحات انور


تعداد بازدید: 407