اصطلاح نغماتُ طیبهُ شجیَّه

اصطلاح (نغماتُ طیبهُ شجیَّه) به معنی ملودی زیبا، تحرک کننده، جذاب و اثرگذار می باشد.


تعداد بازدید: 161