اصل مهم در ترتیل

در ترتیل، اصل بر حفظ سرعت است. باید در ترتیل خوانی از تند و کند شدن بپرهیزید. این اصل از (اعوذُ بِالله) آغاز شده و تا (صَدَقَ الله) ادامه می یابد. در ترتیل با سرعت مطمئنه باید پیش روید و در عین حال کلیه ی قواعد و قوانین تجوید را رعایت کنید.


تعداد بازدید: 663