اصل نغمه شجیة

 نغمه شجیه اصطلاحاً به آن دسته از  نغمات و حالات خاصی صوتی و لحنی گفته می شود که احساسات مستمع را تحریک و تحریص می کند. هرگونه تکنیک و … که در نغمات مورد استفاده قرار می گیرد تحت این عنوان شناخته می شود.


تعداد بازدید: 165