انواع تنغیم در تلاوت

در تلاوت قرآن از سه دسته تنغیم بهره گرفته می شود:

الف): تنغیم جافّ – تنغیمی است که انتقال درجات صوتی در حد 2 الی 3  یا 4 درجه صوتی اتفاق می افتد

ب): تنغیم منغَّم – تنغیمی است که انتقال درجات صوتی در حد 4 الی 8 درجه صوتی اتفاق می افتد

ج): تنغیم آلیّ – تنغیمی است که انتقالات صوتی در آن پیش از 8 درجه صوتی و با بهره گیری از فنون و تکنیک های آهنگ سازی و … اجرا می گردد


تعداد بازدید: 55