انواع سکوتهای فنی در تلاوت

سکوتها در تلاوت به سه دسته تحدیری، تدویری و تحقیقی تقسیم می شوند.


تعداد بازدید: 113