اهمیت اجرای فن طباق

اجرای فن طباق یکی از مؤلفات فنی اجرای ردیف های موسیقایی است. در اجرای فن طباق، یک دانگ یا یک اکتاو تغییر درجه صوتی اتفاق می افتد و قاری درجات میانی را اجرا نمی کند. فن طباق از شاخصه های مهم صوتی قرائت تحقیق است. در ترتیل از این قاعده در بیشتر موارد به شکل بالارونده و در حد یک دانگ استفاده می شود.


تعداد بازدید: 47