اهمیت ارتقاء دانش علمی در تلاوت

یکی از راه های افزایش گیرایی در تلاوت، ارتقاء دانش علمی می باشد. داشتن دانش علمی برای آگاهانه تلاوت کردن لازم است. قاری ای که از روی اگاهی تلاوت می کند می تواند به درجه خلاقیت رسیده و شنیده های خود را ارزیابی کند. ارزیابی موجد افزایش درک و ارتقاء کیفیت در اجرا خواهد شد.


تعداد بازدید: 357