اهمیت استفاده از تحریر

تحریر از ابزارهای ایجاد زیبایی و جذابیت و از ابزارهای مهم تنغیم در تلاوت می باشد. تحریر موجب ایجاد ملودی می شود


تعداد بازدید: 394