اهمیت با موضوع و هدفدار گوش دادن تلاوت

لازم و ضروری است برای کسب مهارتهای هنری تلاوت، گوش دادن ها و استماع تلاوت ها به شکل موضوعی و هدفدار دنبال گردد.


تعداد بازدید: 87