اهمیت تعداد درجات صدا در تلاوت

هرچقدر تعداد درجات صدا در اجرا بیشتر باشد امکان بیشتری در استفاده از فن پاساژ صوت وجود دارد و تفاوتی در ترتیل و تحقیق نیست.


تعداد بازدید: 48