اهمیت شناخت جنس

جنس، ابراز تحلیل و بررسی مقامات است و شناخت آن لازم و ضروری می باشد.


تعداد بازدید: 56