اهمیت طول نفس در تلاوت

طول نفس به دو جهت حائز اهمیت است:

الف): پشتوانه ای است برای تولید صوت مطلوب

ب): موجب رفع تکلفات ذهنی مربوط به وقف و ابتدا می گردد


تعداد بازدید: 135